:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8

วันที่ลงประกาศ: 22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_93_7_21_742.pdf