:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

วันที่ลงประกาศ: 16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_92_32_32_401.pdf