:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกวดราราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2, 5, 11 ตำบลกองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_55.png

file

purchases_file_55_33_36_566.pdf