:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เผยแพร่ประกาศผู้ชนะได้รับเลือกดำเนินการขุดลอกแม่น้ำน่าน บ้านธงหลวง หมู่ที่ 1

วันที่ลงประกาศ: 18 ก.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_101_57_2_152.pdf