:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

วันที่ลงประกาศ: 30 เม.ย. 2565

รายละเอียด: .


file

procurement_33_2022_9_24_490604.pdf