:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการตามโครงการขุดลอกแม่น้ำน่าน บ้านธงหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ลงประกาศ: 28 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_97_56_42_560.pdf