:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. หมู่ที่ 1, 8

วันที่ลงประกาศ: 16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_96_7_20_350.pdf