:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เผยแพร่ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ลงประกาศ: 12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_91_22_7_906.pdf