:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. หมู่ที่ 1, 8

วันที่ลงประกาศ: 28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_90.png

file

purchases_file_90_4_13_614.pdf