:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, 8

วันที่ลงประกาศ: 26 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_89.png

file

purchases_file_89_31_45_192.pdf