:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2566

วันที่ลงประกาศ: 11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_84_10_2_27.pdf