:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านพุฒิมาราม หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ลงประกาศ: 31 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_83_8_25_469.pdf