:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง การประกวดราคากลางจัดสรรก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2, 5, 11 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ลงประกาศ: 20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_56.png

file

purchases_file_56_38_30_571.pdf

purchases_file_56_38_30_638.pdf