:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ลงประกาศ: 15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_105_41_25_498.pdf