:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านพุฒิมาราม หมู่ที่ 8 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ลงประกาศ: 11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_104_39_16_885.pdf