:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลกองควาย
เลขที่ 307 หมู่ 3 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ : 054-719-424
โทรสาร (FAX) : 054-719424

สำนักปลัดเทศบาล 054-719-424

กองคลัง 054-719-425

กองช่าง 054-719-426

กองการศึกษา 054-719-427

กู้ชีพกู้ภัย 054-716-094

E-mail : saraban@kongkwai.go.th
Website : www.kongkwai.go.th
 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน

 

แผนที่เทศบาลตำบลกองควาย

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น