:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ตรวจเยี่ยมด่าน 7 วันอันตราย ณ บ้านคอวังตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยรองฯไชยเดช โรงคำ ที่ปรึกษาฯได้ออกตรวจเยี่ยมด่านบ้านคอวังตามมาตรการลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร