:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: พิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

27 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปิดโครงการอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยมี นายดุสิต ยาใจ กล่าวรายงานโครงการ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร