:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ตรวจสอบไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทที่ดิน

18 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯสวัสดิ์ รุ่งจันทร์ทิพย์ นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมตรวจสอบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน ณ บ้านน้ำครกใหม่ และ ตรวจสอบถนนริมทาง หมู่๔ 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร