:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: กิจกรรมมุทิตาจิต นางรัติภรณ์ มหานิลผู้อำนวยการกองคลัง

29 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจนายกเทศมนตรี ตำบลกองควาย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาจิต นางรัตติภรณ์ หานิล ผู้อำนวยาการกองคลัง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร