:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: พิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

27 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปิดโครงการอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยมี นายดุสิต ยาใจ กล่าวรายงานโครงการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร