:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน​2566 นายดุสิต​ ยาใจ​  นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค​ ณ​ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร