:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: โครงการกองควายมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลกองควาย ได้จัดโครงการกองควายมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร