:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

????????ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน????????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร