:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ:  ครอบครัวคุณสินี  อารีเจริญ และครอบครัวคุณสอางค์จิตร์  นิลกำแหง ได้ให้กำลังใจพร้อมมอบของช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  ครอบครัวคุณสินี  อารีเจริญ และครอบครัวคุณสอางค์จิตร์  นิลกำแหง ได้ให้กำลังใจพร้อมมอบให้กับเทศบาลตำบลกองควาย  กรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ตำบลกองควาย  หลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงและลูกเห็บ  เกิดความเสียหายภายในพื้นที่ตำบลกองควาย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกองควายขอขอบคุณครอบครัวคุณสินี  อารีเจริญ และครอบครัวคุณสอางค์จิตร์  นิลกำแหง   เป็นอย่างสูง  ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจในเหตุการณ์ครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร