:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เจ้าหน้าที่อบต.นาซาว ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับเทศบาลตำบลกองควาย กรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย (พายุฤดูร้อน)

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายมานพ  พรมมา  นายกอบต.นาซาว  นางสมหวัง  แช่มชุ่ม  ปลัดอบต.นาซาว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.นาซาว  ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของ ให้กับเทศบาลตำบลกองควาย  กรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ตำบลกองควาย  หลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงและลูกเห็บ  เกิดความเสียหายภายในพื้นที่ตำบลกองควาย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกองควายขอขอบคุณอบต.นาซาวเป็นอย่างสูง  ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจในเหตุการณ์ครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร