:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมคณะผู้บริหาร ชี้แจงประชาชนที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉินวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ตำบลกองควาย

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 น.  นายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยกองช่าง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ชี้แจงประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลกองควาย ได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ตำบลกองควาย  หลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงและลูกเห็บ  เกิดความเสียหายภายในพื้นที่ตำบลกองควาย เป็นจำนวนมาก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร