https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกองควาย

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย ( อย่างไม่เป็นทางการ) 
 • ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกองควาย

  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
 • ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกองควาย

  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย
  ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  เขตเลือกตั้งที่ 1
 • ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกองควาย

  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย
  ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  เขตเลือกตั้งที่ 2
 • ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ

  ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 26 มีนาคม 2564
  ณ หอประชุมโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 26 มีนาคม 2564

 • ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 26 มีนาคม 2564

 • ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 26 มีนาคม 2564

 • ส่งมอบและรับมอบ หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  ส่งมอบและรับมอบ หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลกองควาย
 • ส่งมอบและรับมอบ หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 • ส่งมอบและรับมอบ หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 • ส่งมอบและรับมอบ หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 • ประชุมเรื่องรับมอบวัสดุเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

 • ประชุมเรื่องรับมอบวัสดุเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

 • ประชุมเรื่องรับมอบวัสดุเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

 • ประชุมเรื่องรับมอบวัสดุเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

Visitors: 17,527