https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ข่าวสารการรับสมัครเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกองควาย
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

  วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ สำนักเทศบาลตำบลกองควาย
 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

 • วันรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย

Visitors: 17,528