https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาพแหล่งท่องเที่ยว

ท่าน้ำอุ้ยเกี๋ยง ตั้งอยู่บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

Visitors: 17,529