https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และช่องทางการติดต่อ
 เทศบาลตำบลกองควาย
 
สำนักปลัดเทศบาล/กู้ชีพกู้ภัย 054-719-424
กองคลัง   054-719-425
กองช่าง/ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล   054-719-426
กองการศึกษา   054-719-427
หมายเลขโทรสาร   054-719-424
เว็บไซต์ www.kongkwai.go.th
Facebook  https://www.facebook.com/kongkway.nan

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลกองควาย
 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อสำนักปลัดเทศบาล

 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารและการขอจดทะเบียนพาณิชย์


 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อการระงับเหตุสาธารณภัย

 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อการบริการน้ำอุปโภค บริโภค

 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/รื้อถอนอาคาร

 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์

 • แผนภูมิกำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และช่องทางการติดต่อการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

 • ใบแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • ขอให้ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณ

 • ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ

 • หนังสือร้องทุกข์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • ใบแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  ใบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นางจันทร์ดี สุยา
 • แจ้งเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • แจ้งเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • การจัดเวทีประชาคมประจำหมู่บ้าน

 • การจัดเวทีประชาคมประจำหมู่บ้าน

 • การจัดเวทีประชาคมประจำหมู่บ้าน

 • การจัดเวทีประชาคมประจำหมู่บ้าน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนถึง เทศบาลตำบลกองควาย ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

โปรดอ่านก่อนการใช้งานแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

กฎกติกาการใช้งาน

เทศบาลตำบลแม่ริมขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
 • 2. ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
 • 3. ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดแจ้ง และไร้เหตุผลรองรับ
 • 4. ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
 • 5. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
 • 6. ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • 7. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
 • 8. ข้อความที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย
 • 9. ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนนั้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,527