https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

แผนป้องกันการทุจริต (2562-2564)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกองตวาย ร่วมกิจกรรม
รวมพลังคนน่านต้านทุจริต คิดทำดี 
ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดน่าน

  • ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,527