https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาพกองการศึกษา

Laughing ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 Wink

คำขวัญวันเด็ก 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

 

Visitors: 17,528