https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาพกิจกรรม

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ได้ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย และต้นไม้หักโค่น จึงได้เร่งติดตามและช่วยเหลือต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

  เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 • เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการแจกจ่ายทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการแจกจ่ายทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนน้ำครก จำนวน 7,800 ซอง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลกองควาย
 • เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย

  วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับสุนัขและแมวในเขตตำบลกองควาย
 • การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย
 • เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

  เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ภายใต้โครงการนวัตกรรมการปลูกป่าโดยใช้ 3 เทคโนโลยี จำนวนพื้นที่ 25 ไร่และมีจำนวนต้นกล้าไม้วงค์ยางนาที่นำไปปลูกจำนวน 5,000 ต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่สถานปฏิบัติธรรมวังน้ำทองวนาราม บ้านนาผา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ณ วัดป่าคอวัง

  ขอน้อมกราบขอบพระคุณพระมหาศุภสิทธิ์ มังคะลิโถ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะพระอาจารย์ทุกรูป วัดป่าคอวัง โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ณ วัดป่าคอวัง
 • กู้ชีพกู้ภัย ทต.กองควายมารับมอบเครื่องวัดความดันที่ รพ.น่าน

  กู้ชีพกู้ภัย ทต.กองควายมารับมอบเครื่องวัดความดันที่ รพ.น่าน
 • เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ศาลาการเปรียญวัดนาผา หมู่ที่ 3 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน
 • ภาพรณรงค์การเลือกตั้ง

 • กิจกรรมต้านยาเสพติดปลูกดอกเสี้ยวดอกหมู่ 10

 • ภาพอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลกองควาย

Visitors: 17,529