https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

งานบริการ

เทศบาลตำบลกองควายล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามวัด ศูนย์เด็ก ตลาดในพื้นที่ตำบลกองควาย

 • เทศบาลตำบลกองควาย แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกองควาย

  เทศบาลตำบลกองควาย แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกองควายทุกครัวเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) โดยมีผู้ใหญ่้บ้านในตำบลกองควาย เป็นตัวแทนรับมอบ
 • เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

  เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับสุนัขและแมวในเขตตำบลกองควาย
 • เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย

  วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการแจกจ่ายทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย

  เทศบาลตำบลกองควาย ดำเนินการแจกจ่ายทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนน้ำครก จำนวน 7,800 ซอง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลกองควาย
Visitors: 17,527