ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  •        หนองน้ำครก                                                          จำนวน  ๑  แห่ง
  •        แม่น้ำน่าน                                                              จำนวน  ๑  สาย
  •        ป่าชุมชน                                                                จำนวน  ๑  แห่ง
Visitors: 6,611