https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile
เบอร์ติดต่อผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองวาย


ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งสำนักงาน
 
ที่ตั้ง :  307 หมู่ 3 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน 
จังหวัด :  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :  55000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  054-719424, 054-719425
แฟกซ์ :  054-719424
 Facebook:  https://www.facebook.com/kongkway.nan
อีเมล :  kongkhwai@hotmail.com
เว็บไซต์ :  www.kongkhwai.go.th
แผนที่ :
goo.gl/maps/Jh6ufGq5sSMJsEEJ8

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

#1 โดย: kang1.manoonpong@gmail.com [IP: 101.51.194.xxx]
เมื่อ: 2021-11-08 12:53:58
นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ตั้งเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง มุ่งมั่นและพัฒนาตำบลกองควายเป็นตำบลน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลกองควายเป็นสำคัญ
#2 โดย: kang.manoonpong@gmail.com [IP: 118.172.169.xxx]
เมื่อ: 2021-11-08 19:21:51
นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ตั้งเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง มุ่งมั่นและพัฒนาตำบลกองควายเป็นตำบลน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลกองควายเป็นสำคัญ✉️
#3 โดย: kang.manoonpong@gmail.com [IP: 118.172.169.xxx]
เมื่อ: 2021-11-08 19:27:34
นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย✉️
รวมทั้งเจ้าหน้าเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมวางรีดงานศพนายวานิช พุทธรักษ์
ณ บ้านดู่ต้นฮ่าง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ✉️

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 17,529