https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

กิจกรรม/ภาพ

เทศบาลตำบลกองควาย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกองควาย และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 • ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการการตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด เพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการต่อไป


 • แหล่งท่องเที่ยว

  ร้านฝ้ายเงิน เป็นร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย และผ้าหลายหลากชนิด เป็นสินค้าโอท๊อปตำบลกองควาย ร้านตั้งอยู่ติดริมถนนสายน่าน-แพร่ หมู่ที่ 7 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้าต่างๆ บรรยากาศติดริมทุ่งนา


 • วัดบ้านธงหลวง

 • สำนักสงฆ์ดอยภูซาง

 • วัดบ้านน้ำครกใหม่

 • วัดบ้านนาผา

 • วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย

  วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
 • การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย

  การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย
 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

  งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

  งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

Visitors: 10,615