https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

กิจกรรม/ภาพ

 
   นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ตั้งเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง มุ่งมั่นและพัฒนาตำบลกองควายเป็นตำบลน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลกองควายเป็นสำคัญ
   ทั้งนี้ ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่, ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ได้กล่าวแสดงความยินดี ได้เสนอแนะ และติดตามงาน, สภาองค์กรชุมชน คุณดวงเดือน  ขัติยเนตร นำเสนอ
บทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชน
   นอกจากนี้ มีการแนะนำทีมงานบริหารที่เข้ามาช่วยเหลือการทำงานในด้านการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควาย
ประกอบด้วย 
   1. ร.ต.อ.ไชยเดช  โรงคำ เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนศิลา  เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   3. นายอนุกูล  กุลณาวงศ์  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   4. นายสวัสดิ์  รุ่งจันติ๊บ  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกองควาย  
 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

  หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย
  มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
 • มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • แหล่งท่องเที่ยว

  ร้านฝ้ายเงิน เป็นร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย และผ้าหลายหลากชนิด เป็นสินค้าโอท๊อปตำบลกองควาย ร้านตั้งอยู่ติดริมถนนสายน่าน-แพร่ หมู่ที่ 7 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้าต่างๆ บรรยากาศติดริมทุ่งนา


 • วัดบ้านธงหลวง

 • สำนักสงฆ์ดอยภูซาง

 • วัดบ้านน้ำครกใหม่

 • วัดบ้านนาผา

 • วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย

  วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
 • การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย

  การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย
 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

  งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

  งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

Visitors: 12,724